Geschiedenis  

De Kattendans

In 1661 verklaart Mechtelt, dochter van Adriaen Walraven, dat zij haar vaders huis bewoont en vermits de aflijvigheit van haar moeder de herberg is houdende, ter plaatse op de Coeveringe onder Sint-Oedenrode in den Kattendans. Ook haar broer Mathijs woont er en is‘weert inden Cattendans en wonende op den Koveringe.

Omstreeks 1750 was De Kattendans in handen van Lambert Verbruggen. In zijn testament vermaakt hij het pand aan zijn dochter Theodora die als kwezel bekend stond. Vroeger een benaming voor een vrouw die zich in het oog van het gewone kerkvolk nogal godsdienstig gedroeg. Zij werd in Sint-Oedenrode altijd gezien in een en dezelfde kleding. Een eenvoudig zwart kleed met op het hoofd een mutsje dat bij de kwezels in gebruik was.

Wanneer zij in 1759 overlijdt, ontstaan er problemen over wie nu de eigenaar van de Kattendans is. Na veel geharrewar komt het pand uiteindelijk in handen van "de armen". Lang blijft deze instelling eigenaar, maar op de lijst van rond 1795 is eigenaar en bewoner Cornelis van Meltfoort (Vermeltfoort). Het huisnummer is dan 454, maar het oude nummer (26 ) staat er ook bij. Het word omschreven als een huis, schuur, stal, met daaraan een turfschop, bakhuijs en hof. Bij het begin van het kadaster in 1832 is het pand eigendom van de weduwe Hiacintus van Vermeltfoort.

In de benaming Kattendans wordt een oud bijgeloof zichtbaar, dat heksen zich ’s nachts in katten konden veranderen en dan op bepaalde plaatsen rondedansen hielden. Oudere mensen uit Sint-Oedenrode wisten zich rond 1969 nog te herinneren dat er verhalen de ronde deden over een spookachtige, zwart geklede dame die vroeger over de weg zweefde van Sint-Oedenrode naar Veghel.

Nu is de Kattendans een vakantiepark geworden met een hele andere naam: ‘Boschvoort’, Koeveringsedijk 5 waar men kan genieten van een zorgeloze vakantie. Die naam doet in het geheel niet meer denken aan vervlogen tijden en aan zwart geklede vrouwen en een Kattendans.

Met dank aan  Willie Damen van de Mosselaer             


Opbellen
E-mail